VKKV Konferencia

Valóságos könyvtár - Könyvtári valóság

Tudományos konferenciák az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Könyvtár- és Információtudományi Intézete,
valamint Könyvtártudományi Doktori Programja szervezésében
a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében.

VKKV VI. - 2023. november 28-29.

Beszámoló a konferenciáról honlapunkon
Program és absztraktfüzet
Fényképek az eseményről
Az elhangzott előadások prezentációi
 

A konferencia programja

2023. november 28. (kedd) 10:00–18:00
ELTE BTK Kari Tanácsterem
(1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A fszt. 39.)

9:30–10:00

Regisztráció

10:00–10:30

Megnyitó

A konferencia résztvevőit köszönti:

Horváth Krisztina,
az ELTE BTK oktatási és tanulmányi ügyekért felelős dékánhelyettese;
a Magyar Rektori Konferencia Bölcsészettudományi Bizottságának elnöke

Vincze Máté,
a Kulturális és Innovációs Minisztérium
közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkára

Kiszl Péter,
az ELTE BTK KITI intézetigazgatója, tanszékvezetője és doktori program vezetője

 

Tudósok a könyvtárakról

Levezető elnök: Barátné Hajdu Ágnes
ELTE BTK KITI Könyvtártudományi Tanszék, egyetemi tanár;
Stichting IFLA Global Libraries, igazgatósági tag;
IFLA Regional Division Committee (Europe), tag

10:30–11:00

Feldné Knapp Ilona, PhD
ELTE BTK Germanisztikai Intézet Német Nyelvoktató és Szakdidaktikai Tanszék, egyetemi tanár

A tanári könyvtár

11:00–11:30

Mohay Tamás, az MTA doktora
ELTE BTK Néprajzi Intézet Tárgyi Néprajzi Tanszék, egyetemi tanár, doktori programvezető

Élet a könyvtárban, könyvtár az életben

11:30–12:30 Kérdések, hozzászólások, majd ebédszünet

 

Könyvtár és piacgazdaság

Levezető elnök: Haszonné Kiss Katalin
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, régióigazgató;
Magyar Könyvtárosok Egyesülete, elnökségi tag

 

12:30–13:00

Tóth Ákos
Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar (Kecskemét), oktatási dékánhelyettes, egyetemi docens

Megváltozott állami szerepvállalás a kultúrafinanszírozásban

13:00–13:20

Havadi Gergő
OSZK Könyvtári Intézet Kutatási és Elemző Osztály, osztályvezető

Könyvtárak valósága. Pénzügyi tendenciák a könyvtárakban 2022-ben

13:20–13:40

Szóllás Péter
Kulturális és Innovációs Minisztérium Kultúráért Felelős Államtitkárság Könyvtári és Levéltári Főosztály, főosztályvezető

Rostás Norbert
Kulturális és Innovációs Minisztérium Kultúráért Felelős Államtitkárság Könyvtári és Levéltári Főosztály, vezető-kormányfőtanácsos

A könyvtári rendszer finanszírozása: az állam és önkormányzat szerepvállalása

13:40–14:00 Kérdések, hozzászólások, majd szünet

14:00–14:30

Miszler Tamás
Csorba Győző Könyvtár (Pécs), igazgató

Közkönyvtári pénzügyek: a Csorba Győző Könyvtár gazdasági helyzetének (át)alakulása 2019–2023 között

14:30–14:50

Kiss Gábor
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Egyetemi Könyvtár és Levéltár (Kaposvár), igazgató

Modellváltás után: a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem könyvtárainak gazdálkodási folyamatai

14:50–15:10

Kenyeres István
Budapest Főváros Levéltára, főigazgató;
Nemzeti Kulturális Alap Könyvtárak és Levéltárak Kollégiuma, kollégiumvezető

Közgyűjteményi forrásszerzés: szinergiák és az NKA kultúratámogatási tevékenysége

15:10–15:30 Kérdések, hozzászólások, majd szünet

15:30–15:50

Ekaterina Rogatchevskaia
British Library Slavonic and East European Collections (London), Lead Curator
British Library European, Americas and Oceania Collections (London), Interim Head

Financing library services in the UK: foreign collections at the British Library

15:50–16:10

Barátné Hajdu Ágnes
ELTE BTK KITI Könyvtártudományi Tanszék, egyetemi tanár, tanszékvezető;
Stichting IFLA Global Libraries, igazgatósági tag;
IFLA Regional Division Committee (Europe), tag

A falakon túl: a könyvtár társadalmi hasznossága. Az IFLA javaslata az előttünk álló kihívásokra

16:10–16:30

Kiszl Péter
ELTE BTK KITI, egyetemi tanár, intézetigazgató, tanszékvezető és doktori programvezető

Winkler Bea
ELTE BTK KITI Könyvtártudományi Tanszék, egyetemi tanársegéd;
Állatorvostudományi Egyetem, Hutÿra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum, könyvtárigazgató

„A könyvtár a puszta létezésével maga a pénzügyi tudatosság.” Pénzügyi kultúra felmérés a magyarországi könyvtárosok körében

16:30–16:40 Kérdések, hozzászólások, majd szünet

 

16:40–17:00

Könyvbemutató

A Valóságos könyvtár, könyvtári valóság: könyvtár- és információtudományi tanulmányok 2022
(DOI: 10.21862/vkkv2022)

című, az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet kiadásában megjelent, Kiszl Péter és Németh Katalin által szerkesztett kötetet bemutatja:

Tóth Máté
Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár (Szentendre), igazgató;
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Könyvtár és Információtudományi Tanszék, habilitált egyetemi docens

17:00–18:00 

Az ELTE BTK Művészetközvetítő és Zenei Intézet hallgatóinak ünnepi előadása és öregdiák találkozó

Köszöntőt mond:
Pataky Csilla, ELTE Alumni Központ, vezető

Műsor:  Könnyűzenei sztenderdek
Előadók:
Bús Diána, ének
Báthori-Kovács Bence, gitár
Mentor:  Erdős Ákos karnagy, habilitált egyetemi docens

 

2023. november 29. (szerda) 09:00–13:00
ELTE BTK Kari Tanácsterem
(1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A fszt. 39.)

Oktatóink kutatásaiból

Levezető elnök: Eszenyiné Borbély Mária
Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Média- és Könyvtártudományi
Intézet Könyvtár- és Információtudományi Tanszék, egyetemi adjunktus;
Magyar Könyvtárosok Egyesülete, elnökségi tag

 

09:00–09:15

Bibor Máté
ELTE BTK KITI Könyvtártudományi Tanszék, egyetemi adjunktus

Könyvtáros felvételi vizsga az OSZK-ban 1859-ben

09:15–09:30

Boda Gáborné Köntös Nelli
ELTE BTK KITI Információtudományi Tanszék, egyetemi adjunktus

Hibamód- és hatáselemzés a dokumentumleírásban

09:30–09:45

Csík Tibor
ELTE BTK KITI Könyvtártudományi Tanszék, egyetemi adjunktus;
Könyv és Nevelés, főszerkesztő

A könyvtártudomány a nemzetgazdasági szakterületekhez tartozik, a szellemi javakkal való gazdálkodáshoz. Adolf von Harnack könyvtárpolitikája

09:45–10:00

Fodor János
ELTE BTK KITI Információtudományi Tanszék, egyetemi adjunktus

Csepp a tengerbe: csökkenti vagy növeli az entrópiát egy újabb archív fotógyűjtemény?

10:00–10:15 Kérdések, hozzászólások, majd szünet

10:15–10:30

Kerekes Pál
ELTE BTK KITI Információtudományi Tanszék, címzetes egyetemi docens

Az e-book egy évtizede. Kezdetek és tendenciák a számok tükrében

10:30–10:45

Németh Katalin
ELTE BTK KITI oktatási intézetigazgató-helyettes;
Könyvtártudományi Tanszék, egyetemi adjunktus

Közönség és közösség: a könyvtári közösségi terek szerepe a képességfejlesztésben

10:45–11:00

Senkei-Kis Zoltán
ELTE BTK KITI Információtudományi Tanszék, egyetemi adjunktus

Olvasásnépszerűsítés és könyvmarketing: produktív és kontraproduktív gyakorlatok Magyarországon, avagy hogyan csomagoljuk könyveinket…

11:00–11:15

Tószegi Zsuzsanna
ELTE BTK KITI Könyvtártudományi Tanszék, címzetes egyetemi docens

Okoskönyvtár és személyesadat-védelem – avagy a technológia mint kétélű fegyver

11:15–11:30

Winkler Bea
ELTE BTK KITI Könyvtártudományi Tanszék, egyetemi tanársegéd;
Állatorvostudományi Egyetem, Hutÿra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum, könyvtárigazgató

Játékosítás a könyvtárosképzésben – szemelvények az oktatás gyakorlatából

11:30–13:00 Kérdések, hozzászólások, majd ebédszünet

 

2023. november 29. (szerda) 13:00–16:15
ELTE BTK Kari Tanácsterem
(1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A fszt. 39.)

Doktoranduszaink kutatásaiból

Levezető elnök: Nagyné Mandl Erika
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Neveléstudományi Intézet
Anyanyelvi és Gyermekkultúra Tanszék, egyetemi docens

13:00–13:15

Czakóné Gacov Katalin
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény (Szolnok), igazgató

A könyvtár bölcs befektetés

13:15–13:30

Halász Albert
Muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár, könyvtáros

Az első alsólendvai olvasókör digitális horizontjai

13:30–13:45

Kardos Helga
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Kari Könyvtár, könyvtárvezető-helyettes

A szabad felhasználás mint a szerzői jog egyik korlátozása – globális és hazai helyzetkép, különös tekintettel a könyvtárak szerepére

13:45–14:00

Leitgéb Mária
BME Építészmérnöki Kar Építészettörténeti és Műemléki Tanszék, tudományos segédmunkatárs, könyvtáros

A Műegyetem építészettörténeti tanszékeinek és könyvtárainak elhelyezése a 19. század második felében és a századfordulón

14:00–14:15

Nemes László
Magyar Információtudományi Alapítvány, kuratóriumi elnök;
Károli Gáspár Református Egyetem, tudományos munkatárs

A bölcsész- és humántudományok helye az egyetemi innovációs ökoszisztémákban, valamint a céges ismerettranszfer folyamatokban hazai esettanulmányok alapján

14:15–14:40 Kérdések, hozzászólások, majd szünet

14:40–14:55

Németh Réka
Óbudai Árpád Gimnázium, könyvtárostanár

Iskolai könyvtár és infodiverzitás. Esettanulmány az Óbudai Árpád Gimnáziumban

14:55–15:10

Orosz Adrienn
ELTE BTK KITI, ösztöndíjas doktorandusz hallgató

Asszír királyok genealógiája a középkori latin kéziratokban

15:10–15:25

Pataki Fruzsina
ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár Gyűjteményszervezési Osztály, informatikus könyvtáros

A fenntartható fejlődés fogalmának megjelenése és változásának folyamata a könyvtár- és információtudomány területén

15:25–15:40

Soós Mária Erika
Debreceni Egyetemi Kiadó, kiadóvezető

Az egyetemi könyvkiadás fenntartható és megmaradó útján

15:40–15:55

Varga Anett
Energiastratégia Intézet Nonprofit Kft., informatikus könyvtáros

Gyűjteménygyarapítás mikrofilmekkel – A Magyar Állami Földtani Intézet mikrofilm laboratóriuma

15:55–16:15 Kérdések, hozzászólások

 

November 29, 2023 (Wednesday) 13:00–16:10
ELTE BTK Institute of Library and Information Science
(1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8. mfszt. 6.)
(Hybrid, MS Teams link available after registration)

Librarianship in the age of AI and after COVID

English language session
International partner: Sukhothai Thammathirat Open University, Thailand and
Oslo Metropolitan University, Norway

Chair: Ágnes Hajdu Barát
ELTE BTK KITI Department of Library Science, full professor;
Stichting IFLA Global Libraries, board member;
IFLA Regional Division Committee (Europe), member

13:00-13:05 Welcoming speech

13:05–13:20

Namtip Wipawin
Associate Professor in the PhD Program, Department of Information Science, School of Liberal Arts, Sukhothai Thammathirat Open University

Songlak Sakulwichitsintu
Assistant Professor in the PhD Program, Department of Information Science, School of Liberal Arts, Sukhothai Thammathirat Open University

Lugsamee Nuamthanom Kimura
Assistant Professor, Department of English, School of Liberal Arts, Sukhothai Thammathirat Open University

Chirasiri Kasemsin Vivekmetakorn
Assistant Professor, Department of English, School of Liberal Arts, Sukhothai Thammathirat Open University

A network of book houses and libraries within the Bangkok Metropolitan Administration: A case of the training workshop

13:20–13:35

Fredrick Wawire Otike
PhD Candidate at the Institute of Library & Information Science of the Eötvös Loránd University

Navigating virtual conferences: Aberrations and implications for doctoral students in Hungary

13:35–13:50

Chotima Watana
PhD Candidate in Information Science, School of Liberal Arts, Sukhothai Thammathirat Open University, Department of Information Studies Program, Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University

Information perception problems concerning the preventive behaviors of coronavirus (Covid-19) epidemic of citizens in Bangkok

13:50–14:05

Aulia Puspaning Galih
PhD Candidate at the Institute of Library & Information Science of the Eötvös Loránd University

Research data management from the perspective of global organizations

14:05–14:20

Ragnar Andreas Audunson
Professor emeritus, Oslo Metropolitan University

The role of libraries in an age of digitization, AI and conflicts

14:20–14:35

Asmaa Bouaamri
PhD Candidate at the Institute of Library & Information Science of the Eötvös Loránd University

Do we need a degree to become a librarian?

14:35–14:50

Rita Radó
PhD Candidate at the Institute of Library & Information Science of the Eötvös Loránd University;
Assistant lecturer, Department of Library Science, Institute of Library & Information Science, Eötvös Loránd University;
Head of Research Organisation Department, National Széchényi Library

Beyond digitalisation

14:50–15:05

Joseph Marmol Yap
PhD Candidate at the Institute of Library & Information Science of the Eötvös Loránd University

Civic roles and responsibilities of librarians to combat information disorders: Preliminary results of a pilot study using discourse analysis

15:05–15:20

Farbod Kamgar
PhD Candidate at the Institute of Library & Information Sciences of the Eötvös Loránd University

Investigating the relationship between library anxiety and critical thinking of graduate and undergraduate students conducting research in National Library of Iran

15:20–15:35

Preedee Pluemsamrungit
PhD Candidate in Information Science, Faculty of Liberal Arts, Sukhothai Thammathirat Open University, Army Medical Field Service School Library, Royal Thai Army Medical Department

Petsawat Kankam
PhD Candidate in Information Science, Faculty of Liberal Arts, Sukhothai Thammathirat Open University, Department of Geographic Information Systems, Faculty of Social Science, Chiang Rai Rajabhat University

Vorawat Boonnak
PhD Candidate in Information Science, Faculty of Liberal Arts, Sukhothai Thammathirat Open University, Solution Center, Northern Region Sales and Customer Operations Group, National Telecom Public Company Limited

Keyword analysis from articles published in library and information science journals by the Thai Journal Citation Index (TCI) database in 2021–2023

15:35–15:50

Katalin Bella
Assistant Lecturer, Department of Library Science, Institute of Library & Information Science, Eötvös Loránd University

Book history of the future: NFTs as new opportunities for publishing and book trade

15:50–16:10 Questions and answers

 

16:20–16:30

A konferencia zárása (ELTE BTK Kari Tanácsterem)
Fodor János
ELTE BTK KITI Információtudományi Tanszék, egyetemi adjunktus

 

2023. november 29. (szerda) 17:00
ELTE BTK KITI
(1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8., mfszt. 6.)

Szatellit rendezvény

Nyitott Napok 48.
https://lis.elte.hu/nyitottnapok

Hegyi Ádám: Az olvasás ellenségei a 18. században

(Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék)

 

Együttműködő partnerek:

ELTE Alumni Központ

ELTE BTK Hallgatói Önkormányzat Könyvtár- és Információtudományi Intézeti Képviselet

ELTE BTK Művészetközvetítő és Zenei Intézet

Infodok Információs és Ügyviteli Szolgáltató Kft.

KELLO Könyvtárellátó Nonprofit Kft.

Magyar Információtudományi Alapítvány

Oslo Metropolitan University

Sukhothai Thammathirat Open University

Trefort-kert Alapítvány

Rendezvényünk a Magyar Tudomány Ünnepe keretében valósul meg.

https://mta.hu/tudomanyunnep
https://www.elte.hu/mtu2023

 

ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet
https://lis.elte.hu
lis@btk.elte.hu

Valóságos könyvtár – könyvtári valóság VI.
https://lis.elte.hu/vkkv
vkkv@btk.elte.hu

A konferencia tudományos programbizottsága:
Prof. Dr. Kiszl Péter egyetemi tanár, elnök
Barátné Prof. Dr. Hajdu Ágnes egyetemi tanár
Dr. Csík Tibor egyetemi adjunktus
Dr. Fodor János egyetemi adjunktus
Boda Gáborné Dr. Köntös Nelli egyetemi adjunktus, titkár

 

VKKV V. - 2021. november 23-24.

VKKV IV. - 2019. november 26-27.

VKKV III. - 2017. november 27-28.

VKKV II. - 2015. november 23-24.

VKKV I. - 2013. november 26.

Meghívók, absztraktfüzetek