Kutatás

Kutatás

A könyvtár- és információtudomány (Library and Information Science - LIS) talán a legrugalmasabb tudományterület, amely dinamikusan alkalmazkodik a technológiai és társadalmi változásokhoz. A szakmai gyakorlatok, intézménylátogatások, külföldi partnerkapcsolatok (Erasmus), szakmai és szabadidős programok biztosítják az elméleti és gyakorlati tudás hatékony elsajátítását a Bölcsészettudományi Kar legszebb intézetében, de hallgatóink egy tudományos műhely munkájába is betekintést nyernek, már tanulmányaik közben kapcsolódhatnak folyamatban lévő kutatásokhoz oktatóinkon és meghívott előadóinkon keresztül.

Tudományterületünk interdiszciplináris, azaz számtalan izgalmas, egymással kapcsolatban álló témával foglalkozik:

  • az írott tudásörökség minden területével, a kódexektől a régi nyomtatványokon át napjaink könyvkiadásáig,
  • a kommunikációs csatornák jelentőségével a sajtó kezdeteitől a nyomtatott, majd elektronikus hírközlés aranykorán át a digitális médiáig,
  • a tudástárakkal és adatbázisokkal, a kutatást és tájékoztatást segítő szolgáltatásokkal,
  • a tudás rendszerezésével, az osztályozás, katalogizálás, meta-adatolás gyakran filozófiai, ismertelméleti kérdéseivel,
  • az információtechnológiával, a digitalizálással, az adatbázisépítéssel,
  • a webes jelenléttel, a közösségi hálózatokkal,
  • a menedzsment, az üzleti élet és jog alapvető törvényszerűségeivel.

A műhelymunkát az önálló kutatói képességek fejlesztésében kulcsfontosságúnak tartjuk, a tutoriális tanár-diák kapcsolatok a képzési időszakon túlmutató, hosszú távú együttműködéseket eredményeznek.