Óraadók

Óraadók

Az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet képzési programjának korszakokon átívelő, interdiszciplináris ismeretanyagot kell közvetítenie, s az elméleti tudást egy globális intézményhálózat gyorsan változó gyakorlatával összhangban, a könyvtáros szakmával szoros együttműködésben kell átadnia a jövő szakembereinek. Főállású oktatóink mellett nélkülözhetetlenek az intézményközi hosszú távú szakmai együttműködések és őszinte köszönettel tartozunk azoknak a szakembereknek is, akik saját munkájuk és kutatásaik mellett évről-évre elvállalják, hogy bekapcsolódnak az oktatásba. Megtisztelő, hogy képzéseink valamennyi szintjén (BA, MA, OTAK, PhD) szerepet vállalnak a könyvtári szektor jeles szakemberei, egy-egy terület elismert kutatói, s örömteli, hogy számíthatunk óraadóként doktorandszainkra is. Intézetünk, egyetemi műhelyünk valamennyi polgára nevében köszönjük mindazok munkáját, akik értékes szakmai szempontokkal gazdagítjá képzési programunkat, lehetővé téve, hogy hallgatóink több könyvtártípus gyakorló képviselőjével és számos szakterület kiemelkedő kutatójával már oktatóként is megismerkedhessenek!

Aktuális óraadóink:

Külön köszönettel tartozunk nyugdíjas és tiszteletbeli oktatóinknak, megtisztelő számunkra, hogy változatlanul számíthatunk rájuk aktív résztvevőként eseményeinken, alkalmi rendezvényeken, bizottságokban és tanácskozások hozzászólóiként, s hogy  tapasztalataikkal, szakértelmükkel és kapcsolataikkal folyamatosan segítik munkánkat!

Nyugdíjas és tiszteletbeli oktatóink: