MA - mesterképzés

MA - mesterképzés

Információk a könyvtár- és információtudomány mesterképzésről

Szakfelelős:
Prof. Dr. Kiszl Péter egyetemi tanár

A képzés hálóterve:
https://www.btk.elte.hu/ma/diszciplinaris

Hallgatói Követelményrendszer (HKR):
Letöltés az ELTE honlapjáról (PDF)

Tanulmányi ügyekkel kapcsolatos nyomtatványok:
https://www.btk.elte.hu/th/urlapok

Tanulmányi előadó:
Fülöpné Cserhalmi Edina

Intézeti oktatásfelelős:
Dr. Németh Katalin egyetemi adjunktus

Szakdolgozattal és záróvizsgával kapcsolatos tudnivalók:
https://www.btk.elte.hu/content/a-mesterszakok-ma-zarovizsga-kovetelmenyei.t.3331?m=207

Szakdolgozat bírálati szempontok:
A 2012/2013 tavaszi félévtől a szakdolgozatok bírálata az itt letölthető, egységes szempontrendszer alapján történik.

Az aktuális félév határidős feladatjegyzéke
Letöltés a BTK honlapjáról (PDF)
A Tanulmányi Hivatal (TH) honlapja

A képzéshez kapcsolódó bejegyzések régi blogunkon


Szakmai törzsanyag 2019-től

Társadalom és könyvtár; Művelődéstörténet; Könyvtár- és információ-tudomány a 21. században; Piacgazdaság és könyvtárügy az információs társadalomban; Könyvtári-információs menedzsment és marketing; Formai feltárás, metaadat-rendszerek; Osztályozás, tudásreprezentáció; Szakirodalmi tájékoztatás, tudásbázisok; Könyvtári adatbázisok, hálózati információs szolgáltatások; Társadalmi felelősségvállalás; Hagyományos dokumentumok, régi könyvek; Elektronikus dokumentumok, digitalizálás; Tartalomszolgáltatás és közösségi média; Tartalomszolgáltatás és multimédia; Angol szaknyelv 1-2.; Szellemi tulajdon védelem; Tudománymetria; Szakmai gyakorlat 1-2.
Szakmai gyakorlatok

2019-től specializáció helyett választható kurzusok biztosítják a szakmai orientálódás lehetőségét.

Szabadon választható szakmaspecifikus ismeretek:

Gazdasági ismeretek; Alkalmazott- és természettudományi tájékoztatás; Társadalom-, bölcsészettudományi és művészeti tájékoztatás; Minőségmenedzsment; Társadalmi egyletek és könyvtáraik; Az olvasás története; Irodalomterápia; Online közösségfejlesztés, elearning; Kistelepülési könyvtári ellátás;Használóképzés; Az IFLA stratégiai irányai, nemzetközi trendek; Könyvtárépítészet; Könyvtáros kompetenciák, kulturális örökség; Konnektivizmus, szervezetfejlesztés; Digitális bölcsészet; Információtörténet; Információvizualizálás; Digitális gyűjtemények; Korszerű információ-menedzsment- és marketing módszerek; Szervezeti információgazdálkodás, információs folyamatok; Üzleti információ és pénzügyi kultúra; Forrásszerzési, pályázatkészítési műhelymunka; Ügyvitel; Projektmunka 1-2.

 

Specializációk 2019 előtt felvetteknek az informatikus könyvtáros MA képzésben


2019-től specializáció helyett választható kurzusok (lásd feljebb) biztosítják a szakmai orientálódás lehetőségét.
 

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI INFORMÁCIÓMENEDZSER SPECIALIZÁCIÓ

Specializáció felelőse: Barátné Prof. Dr. Hajdu Ágnes egyetemi tanár

Piacgazdaság és könyvtárügy az információs társadalomban; Tudománypolitika; Könyvtári innovációk a tudományos és kulturális információk menedzselésében; A tájékoztatási intézmények és eszközök itthon és külföldön; Természettudományi és műszaki tájékoztatás; Társadalomtudományi és bölcsészettudományi tájékoztatás; Művészeti tájékoztatás; Orvosi, egészségtudományi tájékoztatás; Közgazdaságtudományi és jogi tájékoztatás; Környezettudományi és agrártudományi tájékoztatás


ÜZLETI INFORMÁCIÓMENEDZSER SPECIALIZÁCIÓ

Specializáció felelőse: Prof. Dr. Kiszl Péter egyetemi tanár

Piacgazdaság és könyvtárügy az információs társadalomban; Üzleti és jogi ismeretek; Az üzleti információ elmélete és gyakorlata; Korszerű információmenedzsment- és marketing módszerek; Professzionális információkutatás és -közvetítés; Szervezeti információgazdálkodás és információs tanácsadás; Térítéses információszolgáltatás a könyvtárban; Forrásszerzési, pályázatkészítési műhelymunka; Információvédelmi alapismeretek; Ügyvitel; Projektmunka