Minor

Minor

JELENTKEZZ INFORMÁCIÓ- ÉS TUDÁSMENEDZSMENT MINORRA!

Bölcsészhallgatóként:

 • Szűrd ki a valótlant, ne légy manipulálható!
 • Szerezz üzleti, jogi, vállalkozói ismereteket!
 • Szervezd a tudást, légy információguru!
 • Légy hatékony tudományterületed adatbázisainak használatában!
 • Kerülj előnybe a tudományos önmarketing technikáinak ismeretével!
 • Legyél kelendő szakember a versenyszférában!
 • Tartozz a dinamikusan fejlődő tartalomszolgáltatási szektor szakértői közé!

 

Jelentkezés információ- és tudásmenedzsment minorra

A Könyvtár- és Információtudományi Intézet által indított Információ- és tudásmenedzsment minort mindazon hallgatóknak ajánljuk, akik:

 • naprakész információ- és tudásszervezési kompetenciákat kívánnak elsajátítani;
 • magabiztosan akarnak eligazodni napjaink információtelítettségében az álhírek között;
 • fejlesztenék a digitalizáció rohamos terjedéséhez igazodó kompetenciáikat;
 • gyakorlatias felkészültséggel bíró, megfelelő kommunikációs képességgel rendelkező szakemberekké szeretnének válni, s ezzel könnyedén érvényesülni a munkaerőpiacon.

Hallgató- és gyakorlatorientált tanulási módszereink alkalmazása során a valódi munkaerőpiaci szereplőket is bevonjuk oktatási tevékenységünkbe (pl. Budapesti Corvinus Egyetem Egyetemi Központi Könyvtár; Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala).

Építünk a jól bevált intézményen belüli partnerségre, a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézettel, az Egyetemi Könyvtár és Levéltárral, valamint a BTK Gazdasági Hivatalával együttműködve kínáljuk minorunkat.

Mindehhez színvonalas oktatási infrastruktúrát biztosítunk hallgatóink számára (könyv-, dia- és film-, háromdimenziós szkenner; tablet; asztali számítógép).

A minor jelentős hangsúlyt fektet a gazdasági, vállalkozói és jogi alapismeretekre, az üzleti információforrásokra, a legkorszerűbb információ- és tudásmenedzsment technikákra. Ezekhez kapcsolódik a marketing és a pr professzionális és gyakorlatias alkalmazásának, valamint az üzleti kommunikációnak az oktatása a felhasználóközpontú, minőségorientált, formailag és tartalmilag is személyre szabott szolgáltatói szemlélet kialakítása érdekében. A minort elvégző szakembereket az információ előállításával, feltárásával, szervezésével és szolgáltatásával foglalkozó gazdasági, társadalmi és kommunikációs szervezetek, vállalatok széles köre alkalmazhatja, nem beszélve a könyvtári szektorról. Az elsajátított ismeretek önálló információs kisvállalkozás indítását is lehetővé teszik, továbbá számos munkaterületen kínálnak elhelyezkedési lehetőséget.

Tantárgyak:
Gazdasági, vállalkozói, jogi alapismeretek; Információ- és tudásmenedzsment; Marketing és pr; Üzleti kommunikáció; Üzleti információ; Gazdasági szakirodalmi információ; Kutatástámogatás; Tartalomkezelő rendszerek; Szerzői jog, információs etika; Üzleti levelezés, helyesírás; Dokumentumszerkesztés, tipográfia 

További minorajánlatunk: 
Informatikus könyvtáros

Az alapképzésben minden bölcsész hallgatónak teljesítenie kell 180 kreditet, mely jellemzően tartalmazza a kötelező általános bölcsésztárgyakat, a képzési ág és az alapszak közös képzésének tantárgyait. Az oklevél kiadásához szükséges továbbá szakonként eltérő számú, szabadon választható kredit, amely az Egyetem bármely karáról felvehető.  A hiányzó 50 kreditet a következő egységek valamelyikének elvégzésével teljesítheti a hallgató (a lehetőségek alapszakonként eltérőek): specializáció teljesítésével (alapszak egy speciális ismereteit összefoglaló modul), illetve minor specializáció abszolválásával (másik alapképzés szakterületi ismereteit tartalmazó specializáció, modul). Mind a specializációra, mind a minor specializációra az első tanév végén kell jelentkezniük a hallgatóknak a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül. Érdemes azonban a minort már az egyetem megkezdésekor kiválasztani, mert a minorok közel felének bejutási feltételei vannak, vagyis néhány tárgyat a minor felvétele előtt, már az első vagy második félévben teljesíteni kell.