Doktori program (PhD)

Doktori program (PhD)

Információk a könyvtártudományi doktori (PhD) programról

Programvezető: Prof. Dr. Kiszl Péter egyetemi tanár

A doktori program témahirdetői: Dr. Bibor Máté, Dr. Csík Tibor, Dr. Fodor János, Barátné prof. dr. Hajdu Ágnes, Prof. dr. Kiszl Péter, Dr. Tószegi Zsuzsanna

A Magyarországon egyedülálló könyvtár- és információtudományi (Library and Information Science – LIS) doktori program célja: (1) a tudós könyvtáros és az információs szakértő-kutató utánpótlás biztosítása; (2) a könyvtárakat és a tudástárakat irányító munkatársak kompetenciáinak tudományos szintre emelése; (3) a szakmai továbbfejlődést és nemzetközi kapcsolódási pontokat kínáló új kutatási irányok kijelölése; (4) a tudományos vizsgálatokhoz kutatói infrastruktúra rendelkezésre bocsátása; (5) a kutatási eredmények disszeminációja; (6) tudományosan megalapozott gyakorlati megoldásokkal szolgálni a könyvtárak és más memóriaintézmények korszerű működését.

A doktori program főbb tématerületei: könyv-, könyvtár- és sajtótörténet; információtörténet és információelmélet; formai és tartalmi feltárás; olvasási, művelődési trendek; infokommunikációs fejlődés társadalmi folyamatainak elemzése; multifunkciós könyvtárügy; könyvtármenedzsment; könyvtárinformatika; információs etika; esélyegyenlőség; hálózati kutatás-fejlesztési és üzleti irányultságú információszervezés; pénzügyi kultúra fejlesztése; információgazdálkodás stb.

A kutatások kapcsolódnak a könyvtár- és információtudomány valamennyi részterületéhez, legújabb innovációihoz és a tudástársadalom számtalan stratégiai vonulatához. Több mint két évtizede működő programunk bölcsész elkötelezettséggel, széles spektrumú irodalom- és kultúratudományi közegben segíti a doktoranduszok előmenetelét.

Az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézete az ország elsőként alapított (2019-ben immár 70 éves) és egyben első számú, teljes képzési kínálattal (alapképzés, mesterképzés, tanárképzés, doktori képzés) és legnagyobb hallgatói létszámmal rendelkező egyetemi könyvtár- és információtudományi tudósműhelye. Nemcsak interdiszciplináris kutatási hagyományokkal és elismert kutató-oktatókkal, de hazai és nemzetközi szakmai együttműködő partnerei révén kiterjedt tudományos kapcsolati hálóval rendelkezik.

A könyvtártudományi doktori program alapítója:

Doktori programunkban PhD fokozatott szerzett hallgatóink

Aktuális információk

Témakiírások:
www.doktori.hu

A doktori iskola honlapja:
https://itdi.elte.hu/

Doktori képzéssel kapcsolatos információk:
https://www.btk.elte.hu/phd

Az aktuális félév határidős feladatjegyzéke:
Letöltés a BTK honlapjáról (PDF)

Ügyintézés a doktori iskolában:
Munkatársak és elérhetőségeik - Doktori és Tudományszervezési Iroda
Az Irodalomtudományi Doktori Iskola titkára:
Horváth Zsolt​​​​​​​

Tanulmányi ügyekkel kapcsolatos nyomtatványok:
https://www.btk.elte.hu/phd/dokumentumok

A doktori képzés aktuális hírei:

 

2016-ban és 2016 után felvettek számára

Egyetemi Doktori szabályzat:
Letöltés (PDF)

A doktori iskola szabályzata:
Letöltés (PDF)

A képzés hálóterve:
2020. szeptember 1. után induló képzések hálóterve - Letöltés (PDF)
2020. szeptember 1. előtt indult képzések hálóterve - Letöltés (PDF)

 

2016 előtt felvettek számára

Egyetemi Doktori szabályzat:
Letöltés (PDF)

A doktori iskola szabályzata és a képzés hálóterve:
Letöltés (PDF)

Segédlet doktori abszolutóriumkérelemhez:
Letöltés (PDF)