Hallgatói vélemények

2023.10.01.
Hallgatói vélemények képzésünkről

Hallgatóinkat kérdeztük az Intézetünkben töltött évekről

Frissen végzett hallgatóink anonim kérdőíveken beérkezett válaszai

Az Intézetben eltöltött három év az egyik legszebb időszaka volt az életemnek. A sok program színessé tette a hétköznapokat, és a gyakorlatokon olyan ismereteket sajátíthattunk el, amivel nyugodt szívvel kerülhetünk ki a munkaerő-piacra. Ha a képzés alatt bármilyen probléma felmerült, a tanári kar igyekezett gyorsan reagálni. Mindig szívesen fogok visszagondolni a sok programra, legyen az szakmai, mint például a Valóságos könyvtár - könyvtári valóság konferencia, vagy a forró csokizás a szabad időnkben. Büszke vagyok, hogy az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet családias, közvetlen légkörében tanulhattam, és hogy ehhez az Intézethez tartoztam.

*
Örülök, hogy részt vehettem a képzésben és az ELTE KITI hallgatójaként válhattam könyvtárossá. Egy nagyon nyitott, szakmailag maximálisan felkészült, jóindulatú tanári gárdát ismerhettem meg a tanszékeken, olyan helyet, ahol valóban fontosak voltak a diákok. Az órák jól követhetőek voltak, a tananyag jól összeállított és jól súlyozott volt, így hatékonyan közvetítették mind az elméleti, mind a és gyakorlati tudást. Rendezvényekben sem volt hiány, és számtalan érdekes előadást lehetett hallgatni a tanórákon kívül is. Köszönöm, szépen és további eredményes munkát kívánok!

*
A képzéssel kapcsolatos emlékeim közül a következőket szeretném kiemelni: az inspiráló, továbbgondolásra ösztönző témákat, az ismeretek szintetizálásának lehetőségét, az intézménylátogatások során a tapasztalatszerzés, -csere és kapcsolatépítés lehetőségét, az oktatók empatikus hozzáállását, és a kollegiális viszonyt, mely nemcsak az oktatásban, hanem a vizsgák során is megmutatkozott.

*
Örülök, hogy az ELTE-n végeztem mind az alap-, mind a mesterképzést. Nagyon sokat tanultam az Intézetben, és gondolkodom azon, hogy jelentkezem a doktori iskolába is, de ez még a jövő zenéje. Tanáraink szívvel-lélekkel végzik a munkájukat, emberségesen és sok-sok odafigyeléssel, amit nem lehet eléggé meghálálni. Köszönöm, hogy ilyen jó tanárok oktattak!

*
Életem legjobb döntése volt, hogy ide jelentkeztem. A tudást és az emberséget, amit az ELTE BTK KITI-től kaptam, szavakban nem is tudnám leírni. Az Intézet összes oktatója hozzájárult ahhoz, hogy olyan ember váljék belőlem, amilyen ma vagyok. És nemcsak tisztelem őket, de bízom benne, hogy egy nap én is olyan lehetek, mint ők. Köszönöm az Intézetnek!

*
Szerintem a mi Intézetünk folyosója a legszebb az épületben. Szerettem az évfolyamtársaimmal a csigalépcső mellett az asztal körül összegyűlve beszélgetni egy-egy óra között vagy a vizsgákra készülve. Ide mindig szívesen térek vissza. Tanáraim közül többeket mélyen a szívembe zártam, mert felkeltették az érdeklődésemet, megismertették velem a könyvek világát és a könyvtárak munkáját. A szakmai gyakorlataim alatt sok olyan könyvtárossal találkoztam, akikkel azóta is tartom a kapcsolatot. A kihelyezett órák során Budapest számos fontos nagykönyvtárába eljuthattam, melyek teljesen elvarázsoltak. Igazán kellemesen telt az első három egyetemi évem itt, és érdeklődéssel várom a folytatást.

*
Az Intézetben nagyon családias a légkör, és mert itt tényleg nem arctalan tömegképzés folyik, összességében nagyon jó hangulatban telt el ez a három év. Elvégezni ezt a szakot nem sétagalopp, de az intézet oktatóinak, munkatársainak és a vezetésnek hála, nem gyomorgörccsel kellett teljesíteni a féléveket, elkészíteni a beadandókat, letenni a vizsgákat, beadni a szakdolgozatot, felkészülni a záróvizsgára. Ha elakadtam vagy gondom volt, mindig volt az Intézetben olyan tanár, aki segített a tanrenddel, a tananyaggal, a szakmai gyakorlattal vagy a szakdolgozattal kapcsolatos problémáimban.

*
Az oktatók többsége nagy tudású, elkötelezett tanár, aki szeretné továbbadni ennek a hivatásnak minden csínját-bínját, maximálisan támogatva a hallgatókat a tudásszerzésben és a fejlődésben. Nemcsak szakmailag, de emberileg is sokat lehetett az oktatóinktól tanulni.

*
A tanítás mellett sok minden színesítette a hétköznapokat: például az oktatók és az Intézet által szervezett szakmai programok, a különféle előadások, konferenciák, szakmai kirándulások - lehetőséget adva a tananyagon túli ismeretek szerzésére, a könyvtáros közösség megismerésére és a beilleszkedésre. Külön kiemelném a szakdolgozati témák széles kínálatát, és hogy külső konzulens is segítheti a dolgozatírást. Fontos volt az Intézettel együttműködő partnerintézmények nyújtotta lehetőségek megismerése is. Hasznos volt a Nyitott napok című előadás-sorozat is, amelynek keretében az ország különböző területéről érkező könyvtáros szakemberek számoltak be tapasztalataikról és mutatták be kutatásaikat. Számos olyan lehetőséget kínált ez a képzés az ELTE-n, amelyekkel érdemes volt élni.

*
Őszintén tudom ajánlani az informatikus könyvtáros BA képzést azoknak, akik nem biztosak benne, hogy könyvtári munkakörben szeretnének majd dolgozni. A harmadik évre mindenki biztosan meg fogja találni a könyvtárosok igazán széles körű feladatai közül azokat, amelyek a legközelebb állnak hozzá. Én sem feltétlenül könyvtárosként képzeltem el a jövőmet, nem volt hivatástudatom, és nem túl nagy lelkesedéssel kezdtem el a szakot, de tudtam, hogy a diplomára szükségem van. Mondanom sem kell, hogy a diplomaosztó után, nem volt kérdés, hogy maradok-e a pályán, és hogy könyvtárban lesz az álommunkahelyem. Így is lett, és jelenleg is könyvtárosként építem a jövőmet.

*
Szerintem az itt folyó képzés a modern könyvtárosi munka összetettségéből adódóan kiemelkedik a bölcsészképzések közül, mert nagyon sok területet fed le és sokféle, napjainkban fontos kompetenciát fejleszt. Akik elvégzik ezt a három évet, azok szinte minden szakmai problémára találnak megoldást, képesek lesznek összefüggéseikben látni a dolgokat és rendszerben gondolkozni, innovatív, új fejlesztéssekkel előállni, előremutatóan tervezni és a jövő kihívásaira gyorsan reagálni.

*
Az órákon többek között történelemi, jogi és gazdasági, marketing, kutatási, informatikai, piaci, rendszererezési ismereteket lehetett elsajátítani. Áttekintést kaptunk a történeti átalakulásokról és a szakma fejlődéséről. Megismerkedtünk a korábbi rendszerek működési elveivel, amelyek alapul szolgáltak a maiakhoz. Megtanultuk a klasszikus könyvtárosi munkafolyamatokat és persze a jelenlegi könyvtári feladatok elvégzésére is felkészítettek, legyen az bármely területe a könyvtáros szakmának. Foglalkoztunk a könyvtárak és a könyvtárosok jövőbeli, lehetséges fejlődési irányaival is. A képzésnek tehát szerves része a múlt, a jelen és a jövő.

*
A képzésben számomra a legnagyobb értéket az ismeretrendszerezés, az ismeretek közös megbeszélése, a lehetőségek továbbgondolása és a világban levő tendenciák, jó gyakorlatok megismerése jelentette. Fontosnak tartom olyan szemléletmód kialakítását, mely a folyamatos változás elfogadására tanít. A képzés különlegessége volt a veszélyhelyzetben bevezetett távolléti oktatás, melynek több eleme (videokonferencia, elektronikus tananyagok, tesztek) a nem távolléti oktatásban is hasznosnak bizonyulhat.