Műhelyek

Műhelyek

Intézetünk kutatásairól

Kutató műhelyek és interdiszciplinaritás: Intézetünk kutatásai a könyv- és könyvtártörténettől a hálózati gyűjteményfejlesztésen és a professzionális üzleti információk menedzselésén át felölelik a 21. századi könyvtár- és információtudomány valamennyi izgalmas és napjainkban létfontosságúvá vált területét. Hallgatóink számára a képzés szerves részeként kínáljuk a kutatásokhoz csatlakozás lehetőségét, bevonva őket közös projektekbe a gyakorlati feladatokkal is. Érdeklődési körüknek megfelelően megismerkednek az írott tudásörökség minden területével, a kódexektől a régi nyomtatványokon át napjaink könyvkiadásáig, a kommunikációs csatornák jelentőségével a sajtó kezdeteitől a nyomtatott, majd elektronikus hírközlés aranykorán át a digitális médiáig, a tudástárakkal és adatbázisokkal, a kutatást és tájékoztatást segítő szolgáltatásokkal, a tudás rendszerezésével, az osztályozás, katalogizálás, meta-adatolás gyakran filozófiai, ismertelméleti kérdéseivel, az információtechnológiával, a digitalizálással, az adatbázisépítéssel, a webes jelenléttel, a közösségi hálózatokkal, a menedzsment, az üzleti élet és jog alapvető törvényszerűségeivel. A műhelymunkát az önálló kutatói képességek fejlesztésében kulcsfontosságúnak tartjuk, a tutoriális tanár-diák kapcsolatok a képzési időszakon túlmutató, hosszú távú együttműködéseket eredményeznek.

Intézetünk kutatásainak irányultságait, kutatási műhelyeinek kialakulását három fontos tényező határozza meg:

  1. Az interdiszciplináris könyvtár- és információtudomány különböző részterületeit oktató munkatársak sokszínű, egyedi kutatói érdeklődése;
  2. A szakmai együttműködő partnerekkel kialakult gazdag kutatási lehetőség- és igényrendszer kihívásai;
  3. A hazai és nemzetközi könyvtár- és információtudományi trendekre, gazdasági és társadalmi változásokra keresett válaszok, alkalmi, vagy rendszeres kutatási feladatok.

Műhelyeink kutatási területeiről és eredményeiről az alábbi forrásokból tájékozódhat:

Intézetünk kutatásai az ELTE Tudástérképén

Az ELTE tudástérképe az Eötvös Loránd Tudományegyetemen keletkező tudás témaköreit és szakértőit kívánja kereshetővé tenni minden érdeklődő számára. Az oldalon szereplő adatokat az egyetem kutatói adták meg magukról az ELTE Stratégiai Adatbázisában, ennek megfelelően a tudástérkép is folyamatosan naprakész.

Szervezeti fa szerint
Intézetünk kutatásait legegyszerűbben úgy tekintheti át, ha az ELTE szervezeti fájában jelöli ki a szűkebb egységeket és listázza az oda tartozó kutatókat. Ha pipát tesz a szervezeti egység neve melletti négyzetbe, minden odatartozót kilistázhat. Ha kisebb egységet keres, kattintson a nagyobb egység nevére, és megjelennek a hozzá tartozó alegységek. Intézetünk oktatóit a Bölcsészettudományi Karra kattintva, majd a Könyvtár- és Információtudományi Intézet dobozát bejelölve listáztathatja.

Kulcsszó kereső
A keresőmezőbe írva tudományágakra, kutatási területekre és emberekre is kereshet. Több szó megadása esetén csak olyan találatok jelennek meg, amelyek mindegyik szót tartalmazzák. A találatként kapott névre kattintva megjelennek a kutató részletes adatai.

Keresés tudományfelosztás szerint
A Tudástérképben tudományági felosztás szerint is listázhatja az ELTE kutatóit. A felosztás az ún. Frascati-féle rendszert követi, három szinten szűkíthető a tudományterület a megjelenő felületen.

Az ELTE Tudástérképe elérhető angolul is:
By organisation unit
By keyword
By FRASCATI