Disszertációk

Disszertációk

Doktori programunkban készült disszertációk nyilvántartásai

1997-től

A doktori programban 1997-óta - PhD fokozatottal - doktorált hallgatók munkái

1958-1996

Hangodi Ágnes: Könyvtártudományi/informatikai bölcsészdoktori disszertációk jegyzéke 1958-1996. Budapest, ELTE Könyvtártudományi Tanszék, 1999. 22 p.

Balázs János: A hazai könyvtártudományi/informatikai doktori disszertációk számbavétele és jellemzése. = Könyvtári Figyelő, 1. (37.) 1991. 2.sz. 191-205. p.

Hangodi Ágnes: A hazai könyvtártudományi/informatikai doktori disszertációk számbavétele és jellemzése. II. rész, 1991-1996 = Könyvtári Figyelő, 8. (44.) évf. 1998. 3-4. sz. 451-459. p. (A tanulmány Balázs János: A hazai könyvtártudományi/informatikai doktori disszertációk számbavétele és jellemzése. = Könyvtári Figyelő, 1.(37.) 1991. 2. sz. 191-205. p. dolgozatát folytatja.)


Doktori képzésünk jelenéről

Kiszl Péter: Kutatás és innováció: kompetenciafejlesztés a könyvtár- és információtudományi doktori képzésben. In: Szakmai ismeretek és készségek - átalakuló hivatás. Válogatott könyvtártudományi tanulmányok. Szerk. Barátné Hajdu Ágnes. Budapest, Magyar Könyvtárosok Egyesülete, 2020. 163-178. p.

Doktori képzésünk történetéről

Sebestyén György: Könyvtártudományi és informatikai PhD-képzés az Eötvös Loránd Tudományegyetem könyvtártudományi-informatikai tanszékén - Múlt és jelen. = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 51. évf. 2004. 11. sz. 475-483. p.