Könyvtárostanár képzés

Könyvtárostanár képzés

Információk a Könyvtárostanár képzésről

Szakfelelős:
Barátné Prof. Dr. Hajdu Ágnes egyetemi tanár

A képzés hálóterve:
2022-től: tkk.elte.hu/tantervek_tanegyseglistak_22
2022 előtt: tkk.elte.hu/tantervek_tanegyseglistak_21
illetve btk.elte.hu/tanarkepzes/tantervek

Hallgatói Követelményrendszer (HKR):
Letöltés az ELTE honlapjáról (PDF)

Tanulmányi ügyekkel kapcsolatos nyomtatványok:
https://btk.elte.hu/th/urlapok

Tanárképzési referens:
Hegyi Zsófia

Szakmódszertani Központ:
http://metodika.btk.elte.hu/

Intézeti oktatásfelelős:
Dr. Németh Katalin egyetemi adjunktus

Tanárképzéssel kapcsolatos általános információk:
ELTE Tanárképző Központ

Az aktuális félév határidős feladatjegyzéke:
Letöltés a BTK honlapjáról (PDF)
A Tanulmányi Hivatal (TH) honlapja

A képzéshez kapcsolódó bejegyzések blogunkon

Az osztatlan tanárképzésben a könyvtárostanár mellé választható tanárszakok:
angol nyelv és kultúra; biológia, fizika, földrajz, informatika, kémia, magyar, matematika, német és nemzetiségi német nyelv és kultúra, német nyelv és kultúra, testnevelés, történelem.
Az Evangélikus Hittudományi Egyetem, illetve a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola együttműködésével kizárólag nálunk hittanár-nevelőtanár - könyvtárostanár szakpárra is lehet jelentkezni.

A tanárképzés pályaszocializációs és tanítási gyakorlatairól részletes tájékoztató olvasható a Tanárképző Központ (TKK) honlapján.
2022-től felvett hallgatók számára:
tkk.elte.hu/2022_tol_felvett_hallgatok_gyakorlatai
2021-ig felvett hallgatók számára:
tkk.elte.hu/2021_ig_felvett_hallgatok_gyakorlatai

A Könyvtár- és Információtudományi Intézet a könyvtárostanár-jelöltek tanítási gyakorlata értékelésének segítése érdekében néhány szempontot a szak sajátosságaihoz igazodó értelmezéssel egészíti ki.

A szaktárgy tanítása kifejezés értelmezése:
A könyvtárostanári gyakorlatban a könyvtári foglalkozás megszervezhető tanórai és tanórákon kívüli egyéni vagy csoportos, pedagógiai tartalmú foglalkozásként, amelyen komplex módon szaktárgyi tanítási és tanórán kívüli tanítási-nevelési tevékenységeket végeznek a tanári szerepekhez kapcsolódva. (Pl. könyvtárhasználati óra, más szaktárgy könyvtári órája, olvasásfejlesztő és olvasóköri foglalkozás, digitális kultúrát és kritikai gondolkodást támogató foglalkozás, szaktárgyhoz kapcsolódó információkeresés, szaktárgyi tanulást támogató és versenyfelkészítő foglalkozás, önálló tanulást és kutatást támogató foglalkozás, neveléstudományi és módszertani forrásokról szóló foglalkozás.)

A szakkal kapcsolatos tanórán kívüli iskolai szaktárgyi tevékenység magyarázata kiegészül:
(szakkör, felzárkóztatás, tehetséggondozás, projekt, témahét, verseny szervezése, a pedagógiai program megvalósítását biztosító tevékenységek keretében a dokumentumok gyűjtése, feltárása, rendelkezésre bocsátása és a könyvtári rendszerrel való kapcsolattartás stb.).


Képzési törzsanyag

Írás-, könyv- és sajtótörténet; Iskolai könyvtárak története; Közgyűjteményi ismeretek; Dokumentumismeret, gyűjteménymenedzsment; Gyermekkönyvtári ismeretek; Formai feltárás, dokumentumleírás; Osztályozás, információkereső nyelvek, tartalmi feltárás; Szerzői jog, információs etika; Olvasáspszichológia; Olvasásszociológia, olvasáspedagógia; Gyermek- és ifjúsági irodalom; Menedzsment ismeretek; Marketing és pr; Szolgáltatásmenedzsment, minőségirányítási program; Kistelepülési könyvtári ellátás; Információelmélet, információs műveltség; Adatbázis-építés; Integrált könyvtári rendszerek az iskolai könyvtárban; Infokommunikációs rendszerek és kompetenciák; Online közösségfejlesztés, e-learning; Tájékoztatás; Pedagógiai információs források és rendszerek; Könyvtárpedagógia; Könyvtárpedagógiai munka módszertana; Képességfejlesztő pedagógia a könyvtárban; Könyvtárhasználati órák, használóképzés; Közösségi programok szervezése; Tantárgypedagógia, tananyagszervezés, értékelés; Tanítás-tanulás sajátosságai a könyvtárban; Tehetséggondozás az iskolai könyvtárban


2017 szeptemberétől a könyvtárostanár képzés rövid ciklusú (2 és 4 féléves), egyszakos közismereti tanári mesterképzésként is elérhető az ELTE-n azoknak, akik:
a) informatikus könyvtáros mesterszakos oklevéllel vagy annak megfelelő korábbi rendszerű egyetemi diplomával,
b) más szakos tanári végzettséggel,
c) tanító alapszakos végzettséggel rendelkeznek.
A tanári mesterképzés bemutatása - ELTE Tanárképző Központ