Megjelent: Valóságos könyvtár - könyvtári valóság. Könyvtár- és információtudományi tanulmányok 2022

2023.09.04.
Megjelent: Valóságos könyvtár - könyvtári valóság. Könyvtár- és információtudományi tanulmányok 2022

Valóságos könyvtár - könyvtári valóság. Könyvtár- és információtudományi tanulmányok 2022 címmel megjelent az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetének legújabb kiadványa.


Szerkesztette: Kiszl Péter és Németh Katalin
Lektorálta: Bényei Miklós, Dippold Péter, Dudás Anikó, Eszenyiné Borbély Mária, Koltay Tibor, Lábody Péter,
Lencsés Ákos, Mandl Erika, Prókai Margit, Tóth Máté, Tóvári Judit, Varga Katalin, Vörös Klára, Zsupán Edina
Olvasószerkesztő: Kovács Katalin
Műszaki szerkesztő: Szabó Panna
Angol nyelvi lektor: Orosz Adrienn és Fredrick Wawire Otike
Munkatárs: Boda Gáborné Köntös Nelli

Budapest, ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet, 2023. 468 p.
ISBN 978-963-489-546-6
DOI: 10.21862/vkkv2022


TARTALOM


Bóna Judit: Előszó

TUDÓSOK A KÖNYVTÁRAKRÓL

Hetényi Zsuzsa: Kuckó, könyvtár, (élet)katalógus: a Z(árolt) könyvtől az E-könyvig
György Péter: A könyvtár ma: valóság, tárgyak, digitális dokumentumok

KÖNYVTÁRÉPÍTÉSZET
Kalmár Miklós: A könyvtárépítészet történeti tanulságai
Karácsony Tamás: Változó trendek a könyvtárépítészetben
Somogyi Krisztina: Makrokozmosz, mikrokozmosz. Gondolatok a helsinki Oodi könyvtár és a pécsi Tudásközpont tereiben járva
Karácsony Gyöngyi: Könyvtár, ami körbevesz: egyetemi könyvtári terek és szolgáltatások az open science szolgálatában
Szendi Attila: A Tudományos Adatelemző Módszertani Központ és Levéltári Nyílt Kutatási  Adatforrástár projektje a Miskolci Egyetemen
Tőzsér Istvánné Géczi Andrea: Megújuló könyvtári szolgáltatások műemléki környezetben

OKTATÓINK KUTATÁSAIBÓL
Dippold Péter: A fejezet tanulmányai elé
Barátné Hajdu Ágnes: Az IFLA működésének új eleme a földrajzi tagozódás alapján kialakított regionális divíziók rendszere. Az Európai Regionális Osztály megalakulása
Bella Katalin: Kortárs magyar írók tartalomgenerálása a közösségi médiában: digitális személyes feljegyzések, mint új történeti források?
Bibor Máté János: Élet(ek) a betűk mögött – Egy dedikáció nyomában
Csík Tibor: Milyenek legyenek a német közkönyvtárak? A nyilvános és közkönyvtárakról alkotott felfogások
Fodor János: A képmegosztás hőskora
Kerekes Pál: A hangdizájn mindennapjai – auditív irodalmi médiumok webes kísérletei a Covid-19 járvány lezárásteli időszakában
Kiszl Péter: A pénzügyi kultúra könyvtári fejlesztésének magyarországi partnerhálózata: helyzetkép és lehetőségek
Németh Katalin: Tanárképzés, tanulási környezet, transzverzális kompetenciák: a könyvtárostanár osztatlan tanárképzés néhány tanulsága
Senkei-Kis Zoltán: Olvasás – terápia, járvány idején
Tószegi Zsuzsanna: A szerzői jogi reformtörvény hatása a könyvtárak működési rendszerére
Winkler Bea: A mesterséges intelligencia és a könyvtárosok – pillanatkép
 

DOKTORANDUSZAINK KUTATÁSAIBÓL
Dudás Anikó: A fejezet tanulmányai elé
Leitgéb Mária: A műegyetemi építészettörténet-oktatás szakkönyvtári hátterének kezdetei és a Steindl-tanszék könyvtára
Nagy Andor: Új könyvtár- és információtudományi vonatkozású találmányok Európából és az USA-ból
Nemes László: Tudástárak és kooperatív felületek fejlesztése állami cégek munkafolyamatában
Orosz Adrienn: A tér diadala. A határvonalak eltörlése a román és korai gótikus stílusú angliai kódexek kísértés-miniatúráin
Pataki Fruzsina: A magyar zöld könyvtárak és tevékenységük a koronavírus idején
Radics Krisztina: Az olvasási szokások változása a járványhelyzet alatt
Szüts Etele: Az Európai Bizottság 2011/711/EU ajánlásának értékelése
Varga Anett: Helytörténeti kutatási lehetőségek a Magyar Állami Földtani, Geofizikai és Bányászati Adattár gyűjteményében
Zsömle Viktor: MaxWhere VR 3D böngésző alkalmazása könyvtári környezetben

INFORMÁCIÓ ÉS ELKÖTELEZŐDÉS – INSPIRE AND ENGAGE
Barátné Hajdu Ágnes: A fejezet tanulmányai elé
Namtip Wipawin – Songlak Sakulwichitsintu – Chirabodee Tejasen: The Current Status of Collaboration between Information Science Ph.D. Programs in Thailand
Rita Radó: Make it Available – EODOPEN, a Project According to User Needs
Phachaya Chaiwchan – Somporn Puttapithakpon: Digital Natives and Digital Ethics: A Review of Research Evidence
András Simon: Analysing Transaction Records of Integrated Library Management Systems to establish the Proportion of Bibliographic Records Imported from Foreign Library Catalogues
Fredrick Wawire Otike: Digital Transformation of Academic Libraries in Developing Countries in Africa
Joseph Marmol Yap: Filtering Social Media Information Among the Young: How to Build and Not Break Online Relationships

ABSTRACTS
AUTHOR INFORMATION
KIADVÁNYAINKBÓL


A kötet letölthető az ELTE Digitális Intézményi Tudástárból (EDIT)https://doi.org/10.21862/vkkv2022

A VKKV könyvtár- és információtudományi szakkönyvsorozat
eddig megjelent kötetei az ELTE EDIT repozitóriumában olvashatók:
https://edit.elte.hu/xmlui/handle/10831/56432