Kollégánk előadása a Pray-kódexről

2023.10.02.
Kollégánk előadása a Pray-kódexről

A jezsuita rend feloszlatásának 250. és Pray György születésének 300. évfordulója alkalmából Jezsuita – Pray – Kódex címmel szervezett jubileumi tudományos konferenciát az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár, a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának Levéltára, a HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete és az Országos Széchényi Könyvtár.

A konferencia első napján, az Egyetemi Könyvtárban a jezsuita rend 18. századi története és Pray György személye volt fókuszban, a második nap, 2023. szeptember 29. főszereplője az OSZK-ban egyetlen dokumentum, a Halotti beszédről és a Halotti könyörgésről közismert, de e rendkívül jelentős nyelvemlékektől eltekintve is nagyon érdekes és fontos Pray-kódex volt. Kollégánk, Bibor Máté A kódex története az Országos Széchényi Könyvtárban a 19. században című előadásában ismertette a kéziratnak a nemzeti könyvtárba kerülését, a reformkori évtizedek történéseit, a kódex 1855-ben történt újrakötését, majd pedig ennek a kötésnek 1877 körüli szétbontását és a jelenlegi tok készítését. Végül bemutatta a Pray-kódexről készült legkorábbi (több mint 140 éves!) ma ismert fényképeket is, amelyeket az Iparművészeti Múzeumban őriznek.


A Pray-kódex a Nyelvemlék-honlapon 
A Pray-kódex digitalizált változata (MEK) 


A konferencia programja