November 26. (kedd) | November 27. (szerda) | Regisztráció


Szeretettel várjuk Önt a

VALÓSÁGOS KÖNYVTÁR – KÖNYVTÁRI VALÓSÁG IV.

című konferenciára

az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Könyvtár- és Információtudományi Intézete,
valamint Könyvtártudományi Doktori Programja szervezésében
a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében.


*

Időpont és helyszín:
2019. november 26-27. (kedd, szerda)
ELTE BTK Kari Tanácsterem
(1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A fszt. 39.)
ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet
(1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. mfszt.)

Letölthető, nyomtatható absztraktfüzet

Fényképek az eseményről:
Konferencia a Kari Tanácsteremben
Intézeti ünnepség és kiállítás megnyitó
Ünnepi fogadás a képzés 70 éves jubileuma alkalmából
Oktatóink kutatásaiból | Doktoranduszaink kutatásaiból

*

A konferencia nyilvános, de 2019. november 22-ig történő előzetes regisztrációhoz kötött:
Regisztráció

**

A konferencia programja2019. november 26. (kedd) 10:00–16:30

ELTE BTK Kari Tanácsterem

(1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A fszt. 39.)


9:30–10:00
Regisztráció
10:00–11:00
Ünnepélyes megnyitó

A konferencia résztvevőit köszönti:

Borhy László, az MTA rendes tagja, az ELTE rektora, a Magyar Rektori Konferencia társelnöke

Sonkoly Gábor, az MTA doktora, az ELTE BTK dékánja

Kiszl Péter, az ELTE BTK KITI intézetigazgatója és doktori programvezető

Sörény Edina, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Könyvtári és Levéltári Főosztályának főosztályvezetője

Christine Mackenzie, az International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) elnöke (videóüzenet)


Tudósok az értékteremtő könyvtárakról

Levezető elnök: Kiszl Péter
ELTE BTK KITI, intézetigazgató és doktori programvezető


11:00–11:30
Vida Tivadar, az MTA doktora
ELTE BTK Régészettudományi Intézet, egyetemi tanár, intézetigazgató:
Egy régész könyvtárai
11:30–12:00
Balázs Géza, kandidátus
ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, egyetemi tanár, általános intézetigazgató-helyettes:
Szerintem ment a világ a könyvek által elébb…
12:00–13:00
Kérdések, hozzászólások, majd ebédszünet


A képzésünkről

Levezető elnök: Barátné Hajdu Ágnes
ELTE BTK KITI Könyvtártudományi Tanszék, tanszékvezető; Magyar Könyvtárosok Egyesülete, elnök


13:00–13:30
Borsodi Csaba, kandidátus
ELTE BTK Történeti Intézet Történelem Segédtudományai Tanszék, habilitált egyetemi docens; az MTA – ELTE Egyetemtörténeti Kutatócsoport tagja:
Reformok hullámain. Az egyetemi szintű könyvtárosképzés létrehozása és változásai az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 1948/49 – 1956
13:30–13:50
Lükőné Örsi Gabriella
Informatikai és Könyvtári Szövetség, alelnök; Magyar Mezőgazdasági Könyvtár és Múzeum, könyvtári főigazgató-helyettes
Redl Károly
Magyar Könyvtárosok Egyesülete, alelnök; Országgyűlési Könyvtár, igazgatóhelyettes:
A képzés jelene és jövője a szakmai szervezetek szemszögéből
13:50–14:10
Eszenyiné Borbély Mária
Magyar Könyvtárosok Egyesülete – Informatikai és Könyvtári Szövetség Képzési munkabizottság, elnök; Debreceni Egyetem Informatikai Kar Könyvtárinformatika Tanszék, egyetemi adjunktus:
A felsőoktatás szerepe és hatása a könyvtáros hallgatók és a könyvtáros munkavállalók digitális kompetencia állapotának fejlesztésében
14:10–14:30
Kérdések, hozzászólások, majd szünet
14:30–15:20
Szakmai együttműködő partnereink reflexiói a képzés munkaerőpiaci hasznosulásáról

Berecz Ágnes gyűjteményigazgató, Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjteménye

Fazokas Eszter osztályvezető, Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet Könyvtártudományi Szakkönyvtár

Fonyó Istvánné főszerkesztő, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár, Tudományos és Műszaki Tájékoztatás

Haszonné Kiss Katalin régióigazgató, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

Kálóczi Katalin főigazgató, ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár

Kóródy Judit információszolgáltató központ vezető, Infodok Információs és Ügyviteli Szolgáltató Kft.

Markója Szilárd igazgató, Országgyűlési Könyvtár

Papp Anna Mária főigazgató, Országos Idegennyelvű Könyvtár és Zenei Gyűjtemény

Répászky Lipót ügyvezető igazgató, MTVA Digitalizációs Műhely Kft. Nemzeti Audiovizuális Archívum
15:20–16:20
Korabeli fényképek vetítésével kísért, a képzés történetének legjelentősebb korszakait felidéző pódiumbeszélgetés egykori könyvtároshallgatókkal

Köszöntőt mond:
Pataky Csilla
ELTE Alumni Központ, vezető

Illek Nikolett
ELTE BTK Hallgatói Önkormányzat Könyvtár- és Információtudományi Intézeti Képviselet, elnök

A beszélgetés résztvevői: Ferenczy Endréné Wendelin Lídia, Gereben Ferenc, Katsányi Sándor, Kiss Gábor, Mátyás Melinda, Suppné Tarnay Györgyi, Szabó Sándor

Moderátor:
Barátné Hajdu Ágnes
ELTE BTK KITI Könyvtártudományi Tanszék, tanszékvezető; Magyar Könyvtárosok Egyesülete, elnök
16:20–16:30
Szünet


2019. november 26. (kedd) 16:30–19:00

ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet

(1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8. mfszt.)


16:30–16:45
Az ELTE BTK Művészetközvetítő és Zenei Intézetének ünnepi előadása

Műsor:
1. Händel: Bourrée (Tűzijáték-szvit)
2. Csajkovszkij: A kis hattyúk tánca
3. Lennon – McCartney: Blackbird

Előadók:
Csonka Laura, Kis Veronika Anna, Langó Dorina, az ELTE BTK Művészetközvetítő és Zenei Intézetének hallgatói

Felkészítő tanár: Erdős Ákos, ELTE BTK Művészetközvetítő és Zenei Intézet, habilitált egyetemi docens
16:45–17:10
A magyarországi felsőfokú könyvtáros képzés elindulásának és az ELTE Könyvtártudományi Tanszéke megalapításának 70. évfordulója alkalmából rendezett, a tanszék és az intézet történetét bemutató kamarakiállítás, valamint digitális történeti gyűjtemény ünnepélyes bemutatója

A kiállítást megnyitja:
Sebestyén György
ELTE BTK KITI, professor emeritus, ny. intézetigazgató

A kiállítást bevezeti:
Bibor Máté, kurátor
ELTE BTK KITI, egyetemi tanársegéd

A digitális gyűjteményt ismerteti:
Fodor János, a gyűjtemény gondozója
ELTE BTK KITI, egyetemi adjunktus
17:10–19:00
Állófogadás születésnapi tortával, kötetlen beszélgetés, az egyetemi könyvtárosképzés 50. évfordulóját ünneplő, 1999. október 20-án tartott ülés filmfelvételének vetítése a 6-os tanteremben, egykori tanszékvezetőink portréinak megtekintése, évfolyamtalálkozók az ELTE BTK KITI oszlopos előcsarnokában és termeiben

Pohárköszöntőt mond:
Kiszl Péter
ELTE BTK KITI, intézetigazgató és doktori programvezető


2019. november 27. (szerda) 09:00–13:30

Oktatóink kutatásaiból

(ELTE BTK Kari Tanácsterem)

Levezető elnök: Virágos Márta
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, ny. főigazgató


09:00–09:15
Kiszl Péter
ELTE BTK KITI, habilitált egyetemi docens, intézetigazgató és doktori programvezető:
70 éves a felsőfokú könyvtáros- és információs szakemberképzés: helyzetkép és fejlesztési lehetőségek
09:15–09:30
Tószegi Zsuzsanna
ELTE BTK KITI Könyvtártudományi Tanszék, címzetes egyetemi docens:
Digitális bennszülött hallgatók, digitális bevándorló tanárok. Új utak, új módszerek az informatikus könyvtárosok képzésében
09:30–09:45
Barátné Hajdu Ágnes
ELTE BTK KITI, habilitált egyetemi docens, Könyvtártudományi Tanszék, tanszékvezető;
Magyar Könyvtárosok Egyesülete, elnök:
Trendek a könyvtárépítészetben. Modern könyvtárak, könyvtárbelsők a világ minden tájáról
09:45–10:00
Bibor Máté
ELTE BTK KITI Könyvtártudományi Tanszék, egyetemi tanársegéd:
Gyulaffi Lestár Bécsben
10:00–10:15
Bella Katalin
ELTE BTK KITI Könyvtártudományi Tanszék, egyetemi tanársegéd:
„A magyar néphadsereg alezredeseként több vers illet, mint Petőfit, a honvédség őrnagyát” – a szerkesztői munka állami ellenőrzése és a reprezentatív irodalmi antológiák válogatási szempontjai az 1950-es években Magyarországon
10:15–10:30
Dippold Péter
ELTE BTK KITI Információtudományi Tanszék, egyetemi adjunktus;
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Központi Könyvtár, igazgató:
A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 2018. évi használói elégedettség- és igényfelmérésének néhány tanulsága
10:30–10:45
Kérdések, hozzászólások, majd szünet
10:45–11:00
Boda Gáborné Köntös Nelli
ELTE BTK KITI Információtudományi Tanszék, egyetemi adjunktus, intézeti titkár:
Dokumentumleírás és a tudás, ami mögötte áll – az önreflexió szerepe a szakmai önismeret kialakításában
11:00–11:15
Csík Tibor
ELTE BTK KITI Könyvtártudományi Tanszék, egyetemi adjunktus;
Könyv és Nevelés, főszerkesztő:
A könyvtártudomány és a gépi információkeresés
11:15–11:30
Senkei-Kis Zoltán
ELTE BTK KITI Információtudományi Tanszék, egyetemi adjunktus:
A könyvtár, mint stresszforrás – hogyan oldható a könyvtári szorongás?
11:30–11:45
Fodor János
ELTE BTK KITI Információtudományi Tanszék, egyetemi adjunktus:
70/90 – Az archívum valósága és a múlt rekonstruálhatósága
11:45–12:00
Kerekes Pál
ELTE BTK KITI Információtudományi Tanszék, címzetes egyetemi docens:
Irodalom változó hordozókon: informatikai alapú audiovizuális szövegiség oktatási és könyvtári esélyei
12:00–12:15
Németh Katalin
ELTE BTK KITI Könyvtártudományi Tanszék, egyetemi adjunktus:
Szimbólumokkal szimbólumok nélkül: az autizmusbarát könyvtár
12:15–12:30
Kosztyánné Mátrai Rita
ELTE BTK KITI Információtudományi Tanszék, egyetemi tanársegéd:
OPAC-ok nagyító alatt: hogyan keres egy gyengénlátó az online könyvtári katalógusokban?
12:30–13:30
Kérdések, hozzászólások, majd ebédszünet


2019. november 27. (szerda) 13:30–17:00

Doktoranduszaink kutatásaiból

(ELTE BTK Kari Tanácsterem)

Levezető elnök: Tóvári Judit
Eszterházy Károly Egyetem, ny. főiskolai tanár


13:30–13:45
Vass Anna Johanna
Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet Dokumentációs Központ és Szakkönyvtár, könyvtárvezető:
Katalogizálási elvek és gyakorlat a felsőfokú könyvtárosképzés megindításának éveiben: Goriupp Alisz tanfolyami és egyetemi jegyzetei alapján
13:45–14:00
Bilicsi Erika
Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Szakinformatikai Osztály, osztályvezető:
A Plan S irányelv várható hatása a tudományos publikálásra
14:00–14:15
Nemes László
Magyar Információtudományi Alapítvány, elnök:
Transzferek és a könyvtár szerepe a felsőoktatás és a céges szektor kapcsolatában
14:15–14:30
Simon András
Monguz Információtechnológiai Kft., közgyűjteményi szakértő, ügyfélmenedzser:
Az adatgazdászat feladatai és lehetőségei integrált könyvtári rendszerek számítógépes adatbázisaiban
14:30–14:45
Arany Zsuzsanna
Budapest IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium, könyvtáros:
Játékos könyvtárak – könyvtári játékok: a játékosítás módszerének alkalmazása könyvtári környezetben
14:45–15:00
Winkler Bea
Állatorvostudományi Egyetem Hutÿra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum, könyvtárigazgató:
Képzelt riport egy chatbot építéséről
15:00–15:15
Kérdések, hozzászólások, majd szünet
15:15–15:30
Kovácsné Koreny Ágnes
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, általános főigazgató-helyettes:
Okos könyvtárakkal az okos közösségekért
15:30–15:45
Zsömle Viktor
Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár, könyvtáros:
A 21. század könyvtára – a smart library
15:45–16:00
Ráczné Radó Rita
Országos Széchényi Könyvtár, könyvtárinformatikus:
Digitalizálási munkafolyamatok hatása a könyvtári szervezetfejlesztésre: körkép Európa nemzeti könyvtáraiban
16:00–16:15
Nagy Andor
Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztály, webtartalom-fejlesztő; Pécsi Tudományegyetem Humán Fejlesztési és Művelődéstudományi Intézet Könyvtár- és Információtudományi Tanszék, egyetemi tanársegéd:
Személyes digitális hagyatékok könyvtári gondozása
16:15–16:30
Szüts Etele
Forum Hungaricum Nonprofit Kft. Digitálisarchívum-fejlesztési Osztály, osztályvezető:
Magyarország és a Holland Királyság digitalizálási stratégiájának az összehasonlítása
16:30–16:45
Kérdések, hozzászólások
16:45–17:00
A konferencia zárása:
Barátné Hajdu Ágnes
ELTE BTK KITI Könyvtártudományi Tanszék, tanszékvezető; Magyar Könyvtárosok Egyesülete, elnök


A VKKV konferenciasorozat honlapja:
lis.elte.hu/vkkv

A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat honlapja:
mta.hu/tudomanyunnep

A konferencia szervezőbizottsága:
Kiszl Péter (elnök)
Barátné Hajdu Ágnes (tudományos program-koordinátor)
Boda Gáborné Köntös Nelli (titkár)
ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet