November 27.: Plenáris ülés | November 28.: Szekció I. | Szekció II. | Szekció III. | Regisztráció


Szeretettel várjuk Önt a

VALÓSÁGOS KÖNYVTÁR – KÖNYVTÁRI VALÓSÁG III.

című konferenciára

az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Könyvtár- és Információtudományi Intézete,
valamint Könyvtártudományi Doktori Programja szervezésében
a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében.

A Magyar Tudomány Ünnepe 2017 mottója az "Emberközpontú tudomány", amely a tudomány központi elemét, az embert és a tudományos megismerés célját, az ember szolgálatát hangsúlyozza. A tanácskozás során kiemelten rá kívánunk mutatni a könyvtári-információs szolgáltatások nélkülözhetetlenségére a tudomány rendkívül gyors fejlődésében, valamint a tudomány és a társadalom könyvtári eszközökkel támogatott együttműködésére az életminőség kedvező irányú befolyásolása érdekében. A konferencia célja, hogy lehetőséget adjon a könyvtár- és információtudomány aktuális, a szakmai közösség hazai és határon túli képviselőit egyaránt foglalkoztató kérdéseinek megvitatására, a könyvtárak valós és virtuális szerepének, lehetőségének elemzésére, a könyvtárak információközvetítő és tudományos kutatómunkát támogató küldetésének több aspektusú problémafeltárására, jövőbeli feladataik széles körű vizsgálatára.


*

Időpont és helyszín:
2017. november 27-28.
ELTE BTK Kari Tanácsterem
(1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A fszt. 39.)
ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár Tanácsterem
(1053 Budapest, Ferenciek tere 6. II. em.)

A konferencia résztvevőit köszönti:
Szalay Péter, az ELTE tudományos ügyek rektorhelyettese
Borsodi Csaba, az ELTE BTK dékánja
Kiszl Péter, intézetigazgató és a doktori program vezetője (ELTE BTK KITI)

A rendezvényt megnyitja:
Sepsey Tamásné Vígh Annamária,
az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közgyűjteményi Főosztályának vezetője

A rendezvény nyilvános, de 2017. november 22-ig történő előzetes regisztrációhoz kötött:
Regisztráció

*

A rendezvény programja


2017. november 27. (hétfő) 10:00–17:00

Plenáris ülés

(ELTE BTK Kari Tanácsterem)

Levezető elnök: Fodor Péter, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatója


9:30–10:00
Regisztráció
10:00–10:45
Egyetemi és kari vezetők köszöntői, az EMMI Közgyűjteményi Főosztály vezetőjének megnyitója

Tudósok a valós és virtuális könyvtárakról

10:45–11:15
Klaudy Kinga professor emeritus,
az MTA doktora, az ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskola Fordítástudományi Doktori Programjának vezetője:
Egy új tudományág születésének könyvtári vonatkozásai
11:15–11:45
Körmendi Tamás, az ELTE BTK Történelem Segédtudományai Tanszékének habilitált egyetemi docense, az MTA BTK Lendület Középkori Magyar Gazdaságtörténeti Kutatócsoport tagja:
Napjaink könyvtára – a középkorkutató szemével
11:45–13:00
Kérdések, hozzászólások, majd ebédszünet

Könyvtárak és platformok

13:00–13:30
Káldos János szakmai vezető (Országos Széchényi Könyvtár Országos Könyvtári Rendszer Projekt):
A (nemzeti) könyvtár állandósága és változása
13:30–13:50
Fehér Miklós igazgató (Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézet):
Tudomány, tudás – szerep és tevékenység
13:50–14:10
Ramháb Mária megyei könyvtárigazgató (Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár), elnök (Informatikai és Könyvtári Szövetség):
A KönyvtárMozi közösségteremtő ereje
14:10–14:30
Redl Károly igazgatóhelyettes (Országgyűlési Könyvtár), alelnök (Magyar Könyvtárosok Egyesülete):
Könyvtár, ami összeköt
14:30–14:50
Nagy János Ádám ügyvezető (NJA Kft.):
Könyvtári állományok rendezésének újszerű módszerei: esettanulmány az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem Könyvtárának modernizálásáról
14:50–15:20
Kérdések, hozzászólások, majd szünet
15:20–15:40
Barátné Hajdu Ágnes tanszékvezető (ELTE BTK KITI), elnök (Magyar Könyvtárosok Egyesülete):
Kompetenciafejlesztés – érdekérvényesítés. Eszközök és módszerek az aktuális IFLA stratégiákban
15:40–16:00
Kiszl Péter intézetigazgató, a doktori program vezetője (ELTE BTK KITI):
A pénzügyi kultúra fejlesztése a könyvtárosképzésben
16:00–16:20
Csík Tibor egyetemi adjunktus, intézeti titkár (ELTE BTK KITI), főszerkesztő (Könyv és Nevelés):
Könyvtár és oktatás – a könyvtárak oktatási tevékenysége
16:20–16:40
Farkas Csenge – Móring Tibor – Pataki Fruzsina (ELTE BTK KITI könyvtártudomány mesterszakos hallgatói):
BOBCATSSS 2018, Riga – kedvcsináló előzetes a szervezőktől
16:40–17:00
Kérdések, hozzászólások
17:00–19:00
Állófogadás, kötetlen beszélgetés az ELTE BTK KITI oszlopos előterében


2017. november 28. (kedd) 9:00–12:00

Oktatóink kutatásaiból

(ELTE BTK Kari Tanácsterem)

Levezető elnök: Bényei Miklós, az MTA doktora, címzetes egyetemi tanár (Debreceni Egyetem)


09:00–09:15
Bibor Máté egyetemi tanársegéd:
Soltész Zoltánné Juhász Erzsébet (1921–1997). Vázlatok egy pályaképhez
09:15–09:30
Tószegi Zsuzsanna címzetes egyetemi docens:
A Digitális Irodalmi Akadémia
09:30–09:45
Bella Katalin egyetemi tanársegéd:
Az író olvas. Kortárs magyar szerzők olvasási szokásai és otthoni könyvtáruk
09:45–10:00
Dippold Péter egyetemi adjunktus:
A Long Tail és a könyvtárak. Hogyan kapcsolódhatunk az új üzleti modellhez?
10:00–10:15
Kerekes Pál címzetes egyetemi docens:
Self-publishing: a könyv-önmenedzselés irodalmi és kiadói modelljének főbb jellemzői
10:15–10:30
Fodor János egyetemi adjunktus:
Tér, idő, tartalom. Kor- és helytörténeti webprojektjeink újabb tanulságai
10:30–10:45
Szünet
10:45–11:00
Németh Katalin egyetemi adjunktus:
Többnyelvű keresési lehetőségek az online könyvtári katalógusokban
11:00–11:15
Murányi Péter egyetemi docens:
A magyar könyvtár- és információtudományi folyóiratok feldolgozottsága adatbázisokban és teljes szövegük elérhetősége a hálózaton
11:15–11:30
Bognárné Lovász Katalin egyetemi adjunktus:
Társadalmiasítás és a könyvtárak: hogyan vonják be a megyei könyvtárak közösségüket az intézmény működésébe?
11:30–11:45
Senkei-Kis Zoltán egyetemi adjunktus:
Társadalmi felelősségvállalás a könyvtárakban
11:45–12:00
Kosztyánné Mátrai Rita egyetemi tanársegéd:
MEK hallgatva - a Magyar Elektronikus Könyvtár láthatatlan oldala
12:00–13:00
Kérdések, hozzászólások, majd ebédszünet


2017. november 28. (kedd) 13:00–16:10

Doktoranduszaink kutatásaiból

(ELTE BTK Kari Tanácsterem)

Levezető elnök: Tóvári Judit ny. főiskolai tanár (Eszterházy Károly Egyetem, Eger)


13:00–13:15
Orbán Anna könyvtáros (Deloitte Services Wirtschaftsprüfungs GmbH, Bécs):
Divéky József könyvillusztrációs tevékenységének kezdetei
13:15–13:30
Hubay Miklós Péter humáninformatikus (Petőfi Irodalmi Múzeum):
Könyvtári ontológiák és működésük a 21. században
13:30–13:45
Vass Anna Johanna könyvtárvezető (Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet, Dokumentációs Központ és Szakkönyvtár):
Az RDA és a szemantikus elemkészletek
13:45–14:00
Bilicsi Erika könyvtáros:
Nyílt tudomány – közösségi kutatás
14:00–14:15
Winkler Bea könyvtárigazgató (Állatorvostudományi Egyetem, Hutyra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum):
A mesterséges intelligencia és a könyvtárak
14:15–14:40
Szünet
14:40–14:55
Kovácsné Koreny Ágnes általános főigazgató-helyettes (Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár):
A közösségvezérelt könyvtár elmélete és gyakorlata
14:55–15:10
Sörény Edina főigazgató (Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Központi Könyvtár és Levéltár):
Emberközpontú könyvtár – a közszolgáltatások támogatásáért
15:10–15:25
Juhász Éva könyvtáros (Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtár, Levéltár és Művészeti Gyűjtemény):
Akiket a hitelkártya és a könyvtár összeköt: a CRM a Hyundai Card Libraries gyakorlatában
15:25–15:40
Nemes László tudásmenedzsment szaktanácsadó (Apertus Közszolgálati Oktatásfejlesztési Központ Szolgáltató Nonprofit Kft.):
Elektronikus platformok az oktatásban és a könyvtárak megváltozó szerepe
15:40–16:10
Kérdések, hozzászólások
16:10
A konferencia zárása
Sebestyén György professor emeritus (ELTE BTK KITI)


2017. november 28. (kedd) 12:30–15:20

Digitális bölcsészet

(ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár Tanácsterem)

Levezető elnök: Fodor János egyetemi adjunktus (ELTE BTK KITI)


12:30–12:45
Virág Gabriella EDIT központi adminisztrátor (ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár Informatikai és Fejlesztési Osztály):
A hosszú távú megőrzés és hozzáférés biztosítása: az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár szolgáltatásai
12:45–13:00
Garamvölgyi László osztályvezető-helyettes (ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltár Informatikai és Fejlesztési Osztály):
Open Access folyóirat publikálása ingyenes eszközzel az Eötvös Loránd Tudományegyetemen
13:00–13:15
Kozák Dániel egyetemi adjunktus (ELTE BTK Latin Tanszék):
Digitális szövegkorpuszok mint az intertextuális értelmezés eszközei a klasszika-filológiában
13:15–13:30
Horváth Sándor tudományos főmunkatárs (MTA BTK Történettudományi Intézet) – Micsik András csoportvezető (MTA SZTAKI) – Scheibner Tamás tudományos kutató (MTA BTK Történettudományi Intézet):
A COURAGE adatbázis digitális szempontból
13:30–13:50
Szünet
13:50–14:05
Palkó Gábor társvezető (ELTE BTK Digitális Bölcsészet Központ), tudományos titkár (Petőfi Irodalmi Múzeum):
Digitális bölcsészet az Eötvös Loránd Tudományegyetemen
14:05–14:20
Halász Dávid projektmunkatárs (ELTE BTK Digitális Bölcsészet Központ):
A Literary Exploration Machine (LEM) stilometriai alkalmazás
14:20–14:35
Maróthy Szilvia doktorandusz (ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola):
Elektronikus szövegkiadások katalógusa
14:35–14:50
Smrcz Ádám projektmunkatárs (ELTE BTK Digitális Bölcsészet Központ):
A Magyar Filozófiai Tudástár tervezete
14:50–15:20
Kérdések, hozzászólások


A VKKV III. konferencia nymotatható absztrakfüzete:
Letöltés (PDF)

A VKKV konferenciasorozat honlapja:
lis.elte.hu/vkkv

A Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat honlapja:
mta.hu/tudomanyunnep

A VKKV3 konferencia szervezőbizottsága:
Barátné Hajdu Ágnes, Boros Tibor, Csík Tibor (titkár), Kiszl Péter (elnök)
ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet