Dr. Bibor Máté

egyetemi adjunktus

Kutatási területek: könyv-, könyvtár- és nyomdászattörténet (elsősorban a középkorra és a kora újkorra vonatkozóan); a zirci apátsági könyvtár története és ősnyomtatványai; Gyulaffi Lestár erdélyi emlékíró élete és fennmaradt írásai.

Telefon: 485-5200/2243
E-mail: bibor.mate@btk.elte.hu
Szoba:1088 Budapest, Múzeum krt. 6-8., fszt. 3-as szoba