Dán Róbert (1936-1986)

Dán Róbert hat éven keresztül volt a Könyvtártudományi Tanszék vezetője.

Az ELTE Bölcsészettudományi Karán filológiai, valamint arab nyelv és irodalmi tanulmányokat folytatott és 1960-ban szerzett diplomát. Bölcsészeti tanulmányaival párhuzamosan az Országos Rabbiképző Intézetben is tanult. Pályáját az Országos Széchényi Könyvtárban kezdte, ahol 1960 és 1968 között tudományos munkatárs volt, majd 1968-1970-ben a Könyvművészeti és Grafikai Gyűjtemény főkönyvtárosa lett. 1971-től az Eötvös Loránd Tudományegyetem Középkori Egyetemes Történeti Tanszékének tudományos munkatársa, később főmunkatársa lett, ahonnan azután 1980-ban áthelyezték a Könyvtártudományi Tanszék élére, ahol még az akkor folyó tanév befejezése előtt átvette Babiczky Béla helyét.

Dán Róbert két évvel hivatalba lépése után publikálta átfogó koncepcióját az egyetemi könyvtárosképzésről, amely igen modern és hatékony oktatási programot írt le. A tanulmány hivatkozott a IV. Könyvtárügyi Konferencia képzésre vonatkozó ajánlásaira, amelyek a szerző szerint jó alapot nyújtottak az egyetemi könyvtárosképzés tervezetének kialakításához. A Művelődési Minisztérium is létrehozta a Könyvtáros Oktatási Állandó Bizottságot, amely szintén jelentős mértékben járult hozzá a Könyvtártudományi Tanszék munkájának fejlesztéséhez.

A tanulmány ismertette mindazokat a viszonyokat és lehetőségeket, amelyek a Tanszék számára abból adódtak, hogy az ELTE Bölcsészettudományi Karának oktatási egységeként működött. Hangsúlyozta a kétszakosságból adódó előnyöket és a nyelvtudás szükségességét. Ezen kívül felvázolta az oktatási program modul rendszerű koncepcióját is. A tanulmányok végén a hallgatóknak komplex államvizsga keretében kellett számot adni az öt év alatt szerzett valamennyi ismeretről. A tervben alapvető fontossággal szerepelt az a megfogalmazás, hogy a modern könyvtárosképzés anyaga a hagyományos könyvtári tudományokból és a modern informatikai ismeretekből állítandó össze.

Dán Róbert érdeme e fentebbi iránymutató koncepció továbbfejlesztése és gyakorlatban elért hatásainak vizsgálata, amely egyúttal azt is jelenti, hogy már a nyolcvanas években foglalkozott a képzés minőségbiztosításával is.


ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézet/Történet