Napjaink álhírektől terhelt,
gyakran a tudományos hitelességet is megkérdőjelező világában
kulcsfontosságú
az információk megbízhatósága.

Hiteles és rendezett tudás biztosítása múltról és jelenről:
ez a
könyvtár- és információtudomány
küldetése és feladata a kezdetektől napjainkig.

A könyvtár - több évezredes intézményként - már nem csak a könyvek tára: a dokumentumok, információk, nyomtatott és elektronikus tartalmak életünk minden percének szerves részeivé váltak, a könyvtár pedig a legkorszerűbb technológiákra nyitott digitális üzemmé, amely egyúttal nyüzsgő élettel teli kulturális intézmény.

Könyvtárosként így azt a rendszert fejlesztjük és működtetjük, amely az internetes keresésnél sokszorta gazdagabb, megbízhatóbb és személyre szabottabb válaszokat ad mindenkinek: a gyerekektől az idősekig, a művelődni, olvasni vágyóktól az anyagot gyűjtő újságírókig, a tudományos kutatóktól az üzleti vezetőkig.

A könyvtárak világszerte megújulnak mint közösségi terek, de a világjárvány okozta bezártság is megmutatta a könyvtárosok nélkülözhetetlenségét, hiszen a globális könyvtári hálózatok fontos része az otthonról is elérhető digitalizált tudományos és kulturális örökség, a naprakész adatbázisokat kínáló online könyvtári szolgáltatás.

Közös célunk, hogy felkészüljünk az információk értő rendszerezésére és megosztására. A nálunk végzett szakemberek a tudás lehetőségét biztosítják a társadalom valamennyi tagja számára. Hagyományos dokumentumok, digitális tartalmak, adatbázisok bevonásával végzik munkájukat az online-térben és a legnagyobb kulturális intézményrendszerben, a minden településen elérhető könyvtárak pezsgő közösségi tereiben.


A képzésről röviden

A könyvtár- és információtudomány (Library and Information Science - LIS) talán a legrugalmasabb tudományterület, amely dinamikusan alkalmazkodik a technológiai és társadalmi változásokhoz. A szakmai gyakorlatok, intézménylátogatások, külföldi partnerkapcsolatok (Erasmus), szakmai és szabadidős programok biztosítják az elméleti és gyakorlati tudás hatékony elsajátítását a Bölcsészettudományi Kar legszebb intézetében.

Képzésünk interdiszciplináris, azaz számtalan izgalmas tudományterülethez kapcsolódik. A Bölcsészettudományi Kar hagyományaival összhangban, de azokat kiegészítve a hallgatók érdeklődési körüknek megfelelően megismerkednek:Teljes képzési kínálat!

Az egyetemi könyvtár- és információtudományi képzés elsőként, 1949-ben alapított, több mint hét évtizedes tapasztalatot birtokló műhelyeként egyedülálló hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel építjük oktatási programunkat.

Kizárólag nálunk áll rendelkezésre a könyvtár- és információtudomány teljes képzési kínálata:


Alapképzésünk ismertetése karunk honlapján
Mesterképzésünk ismertetése karunk honlapján

Gyakorlatközpontú képzés, szakmai kapcsolatok

A képzés során félévről-félévre gazdagítják a könyvtár- és információtudomány egymást kiegészítő oldalairól alkotott képet a különböző kutatási területeken tevékenykedő szakértő oktatók és vendégelőadók.

A könyvtár- és tájékoztatásügy alapjainak megismerése mellett művelődéstörténeti, tudásszervezési, menedzsment és informatikai kurzusainkon gyakorlatközpontú kompetenciafejlesztés egészíti ki az elméleti oktatást.

A szükséges kompetenciákon túl rálátást, szakmai kapcsolatokat, publikációs és sok esetben közvetlen karrier lehetőségeket is biztosítunk hallgatóinknak.

Számos kurzus készít fel a nemzeti könyvtárak, a szak- és felsőoktatási könyvtárak, a városok nappalijaként is emlegetett települési vagy közkönyvtárak, valamint iskolai könyvtárak és egyéb, speciális gyűjteményekben végzendő szakmai munkára.

Kiemelten foglalkozunk az informatika, a hálózatiság és a digitalizálás kulturális, kommunikációelméleti és technikai megközelítésével, az információforrások, tudományos adatbázisok elméleti és gyakorlati kérdéseivel, a tájékoztatás korszerű formáival, piacgazdaság kihívásaival az információs társadalom és globalizáció korszakában.

[megnyitás teljes ablakban]

A helyben használat mellett egyre inkább távoli elérésű szolgáltatásokat kínáló közintézmények szakembereire komoly szükség van, s a könyvtáros hivatás a versenyszférában szakértőként, fejlesztőként, kutatóként is kiemelten hasznos, innovatív szakmai pálya lehetőségét kínálja.

Ők is nálunk végeztek:


Továbblépési és karrierlehetőségek:

Az alapképzés elvégzése alatt hallgatónk többsége már kiépíti szakmai kapcsolatait, és a diploma megszerzése után (vagy akár már előtte) elhelyezkedik a gyakorlaton vagy szakmai programokon megismert könyvtárakban, levéltárakban, múzeumokban, művészeti és művelődési központokban és egyéb kulturális intézményekben.

Tipikus beosztás, munkakörök: bibliográfus, digitális tartalomfejlesztő, gyermekkönyvtáros, gyűjteményszervező könyvtáros, informatikus könyvtáros, információs munkatárs, iratkezelő, irodai ügyintéző, irodavezető, iskolai könyvtáros, kézirattáros, koordinátor, kulturális menedzser, kutatástámogató könyvtáros, múzeumi gyűjteménykezelő, olvasószolgálati könyvtáros, régi könyves könyvtáros, rendszerkönyvtáros, tájékoztató könyvtáros, tankönyvi referens, zenei könyvtáros.

Az információ gyűjtésében, rendszerezésében és publikálásában szerzett kompetenciákkal infokommunikációs szakemberként a versenyszférában, kiadóknál vagy akár a médiában informatikai, adat- és adatbázis-kezelési feladatokat igénylő pozíciókban, gazdasági tevékenységet kiegészítő, információs szolgáltatásokat biztosító munkakörökben helyezkednek el.

A Diplomás Pályakövetési Rendszer szerint végzettjeink kb. 50-50%-os arányban kezdik meg munkájukat könyvtárakban, a közszférában és a piaci szektorban.

A diploma tehát jól hasznosítható a munkaerőpiacon, és a tanulmányok folytathatók is: várjuk alapszakot végzett hallgatóinkat a mesterképzésre, majd az ország egyetlen könyvtár- és információtudományi doktori programjára, ahol PhD tudományos fokozatot is szerezhetnek.

Ha érdekel a hiteles információ megtalálása és továbbadása, és mindezt Magyarország egyetlen olyan intézményében szeretnéd megismerni, ahol a teljes képzési spektrum elérhető, akkor válaszd a 2023-ban alapításának immár 74. jubileumát ünneplő Könyvtár- és Információtudományi Intézet kínálatát nappali vagy akár munka mellett, államilag támogatott formában is végezhető levelező képzéseinken!


Miért az ELTÉn?

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem világszinten ismert és elismert egyetem, a nemzetközi rangsorokban számos szakterületen kiemelkedően teljesít.
A legjobb európai egyetemekkel működik együtt, ami a hallgatóinak is egyedülálló lehetőségeket biztosít.
A HVG Diploma 2022 rangsor és a felvételi statisztikák szerint is a legjobb és legnépszerűbb hazai egyetem. Hagyományosan magas presztízsű diplomát ad, szinte minden tudományterületen, 8 karán sok szempontból megismerhető a világ működése.
Az ELTE számára fontos visszaigazolás, hogy minden évben ide jelentkezik a legtöbb diák Magyarországon.

ELTE - Felvételizőknek | ELTE BTK - Felvételizőknek

Videók:

Az ELTE BTK Informatikus könyvtáros alapszakról


A könyvtár közvetítő szerepe a digitális tartalom-iparban | NYITOTT TANTEREM 8. epizód


Az ELTE az Educatio 2023 kiállításon


ELTE Faculty of Humanities Campus Tour


Welcome to our faculty! - ELTE Faculty of Humanities


ELTE BTK - Bemutató kisfilm


ELTE BTK - Hangulatfilm


ELTE - Bemutató kisfilm