Specializációk az informatikus könyvtáros MA képzésben

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI INFORMÁCIÓMENEDZSER SPECIALIZÁCIÓ

Specializáció felelőse: Prof. Dr. Sebestyén György professor emeritus

Piacgazdaság és könyvtárügy az információs társadalomban; Tudománypolitika; Könyvtári innovációk a tudományos és kulturális információk menedzselésében; A tájékoztatási intézmények és eszközök itthon és külföldön; Természettudományi és műszaki tájékoztatás; Társadalomtudományi és bölcsészettudományi tájékoztatás; Művészeti tájékoztatás; Orvosi, egészségtudományi tájékoztatás; Közgazdaságtudományi és jogi tájékoztatás; Környezettudományi és agrártudományi tájékoztatás


ÜZLETI INFORMÁCIÓMENEDZSER SPECIALIZÁCIÓ

Specializáció felelőse: Dr. habil. Kiszl Péter egyetemi docens

Piacgazdaság és könyvtárügy az információs társadalomban; Üzleti és jogi ismeretek; Az üzleti információ elmélete és gyakorlata; Korszerű információmenedzsment- és marketing módszerek; Professzionális információkutatás és -közvetítés; Szervezeti információgazdálkodás és információs tanácsadás; Térítéses információszolgáltatás a könyvtárban; Forrásszerzési, pályázatkészítési műhelymunka; Információvédelmi alapismeretek; Ügyvitel; Projektmunka